Grab

4-13 czerwiec, 2-11 grudzieńGrab pospolity

Urodzeni pod grabem to ludzie wielkich czynów. Są odważni, a nawet bohaterscy , ale nie pozbawieni ludzkich slabostek. Bardzo lubią, aby ich chwalić, sami zaś mało skorzy do chwalenia innych. Bywają łakomi i podejrzliwi. Na starość często popadają w manię wielkości. Pomimo tego odznaczają się miłą powierzchownością. W uczuciach odznaczają się dużą odpowiedzialnością. Przy tym jako partnerzy są mili i sympatyczni. Czasami zdarzają się wśród nich artystyczne dusze.

Grab pospolity

to też grab...

powrót

stat4u