Śliwa

14-23 czerwiec, 12-20 grudzieńŚliwa domowa

Można na nich polegać. Mają silnie rozwinięte uczucia rodzinne. Pracują pilnie choć właściwie w głębi duszy są leniwi. Mogą być impulsywni. Pełni są dobrych zamiarów dlatego też wiele kosztuje ich walka z własnymi ułomnościami i słabościami. Wrażliwi, pewnie dlatego nie wszędzie i nie w każdym towarzystwie czują się dobrze. Potrzebują ciepła od bliskich i przestrzeni życiowej. Lubią stabilizację i źle znoszą trudności. Śliwa jest realistą. Warto zawrzeć z nim zwiazek małżeński.

Śliwa wiśniowa czerwonolistna

to też śliwa...

powrót

stat4u