FORUM
PSYCHOZABAWA
ABC...

JAKI?

SKOROWIDZ


"
Trzeba uświadomić sobie, że ogrody i ogródki są przede wszystkim dla ludzi, a nie dla roślin."
John Brookes

 


 

jaki ma być nasz ogród ?


Odpowiadając na to pytanie, powinniśmy uwzględnić:

 • program użytkowania: funkcja reprezentacyjna, zabawy dzieci, grilowanie i przyjmowanie gości, opalanie, odpoczynek w cieniu, uprawa warzyw i owoców,  uprawa roślin klimatu gorącego, wykonywanie prac gospodarczych (gromadzenie śmieci, kompostowanie, suszenie bielizny), utrzymanie zwierząt przydomowych (pies, koza, bażant, królik), garażowanie (pojazdy, przyczepy kempingowe, łodzie).
 • struktura: komunikacja piesza, dojazdy, parkingi, oświetlenie (kompozycji roślinnych, miejsc przebywania, elementów  wodnych, ścieżek i dróg), ogrodzenie, instalacja nawadniająca, trawnik, "budowle" (ogród zimowy, szklarenka, taras, pergola, trejaż, stajenka lub kojec dla zwierząt, składzik, kompostownik, piaskownica).
 • charakter ogrodu: kolekcjonerski, wiejski, narodowy,
  dziki, ziołowy, leśny, skalny, wrzosowy, ozdobny warzywami, pachnący, literacki, nowoczesny, wodny, japoński, formalny, klasycystyczny, romantyczny, tarasowy, widokowy, ogród zwierząt polnych.
 • uwarunkowania terenowe: podkreślenie krajobrazu, zasłonięcie brzydkiego widoku, odizolowanie od sąsiadów,
 • upodobania: ulubione rośliny, preferowane zestawienia kolorystyczne, stopień nasycenia przestrzeni elementami, stosunek do tradycji itp.
 • stan dotychczasowy: jakie elementy i rośliny warto pozostawić?

Co powinniśmy wiedzieć o terenie przyszłego ogrodu ?

 • zjawiska atmosferyczne i klimat: usytuowanie względem kierunków najczęściej wiejących wiatrów, występowanie zastoisk mrozowych, usytuowanie na stokach, roczny rozkład temperatur, wilgotność powietrza.
 • rozkład cienia w ciągu dnia.
 • gleba: typ gleby, zasobność, kwasowość, poziom wód gruntowych.

Wykonanie planu ogrodu.

 • wykonujemy szkic terenu na podstawie przeprowadzonych pomiarów lub posiadanego planu zagospodarowania działki. Szkic powinien obejmować wszystkie istniejące elementy terenu wraz z roślinami które planujemy pozostawić.
 • na szkic nakładamy siatkę pomocniczą (np. na kalce technicznej)
  której podstawowy moduł nawiązuje do łatwo zauważalnych  (przęsła ogrodzenia, elementy budynku)  wielkości lub odległości w terenie. Ścisłe powiązanie podstawowego elementu siatki z widocznym elementem budynku, umożliwi doskonalsze powiązanie ogrodu z domem. Linie siatki mogą układać się równolegle lub pod kątem np. 45 stopni do ścian budynku i lepiej jeżeli będą pokrywały się z jego obrysem.
 • na szkicu pokrytym siatką, zaznaczamy wcześniej ustalone elementy stanowiące strukturę ogrodu a które wynikają z programu użytkowania. Zaznaczamy też tereny przeznaczone do obsadzenia roślinami i tereny o odmiennym poziomie. Krawędzie rysowanych elementów i terenów, powinny pokrywać się z liniami siatki. Wyznaczając krzywizny, starajmy się, by ich promień był tej samej wielkości lub równy połowie podstawowego modułu siatki.
 • naniesione na siatce w/w obiekty, powinny tworzyć zestaw płaszczyzn, zgodny z naszym lub uniwersalnym poczuciem estetyki i odpowiadać założonemu wcześniej charakterowi ogrodu.
 • w razie zaplanowania powierzchni utwardzonych (tarasy) i komunikacyjnych,   zastanawiamy się nad ich rodzajem; materiałem, fakturą i kolorem.
 • W ten sposób powstał plan ogrodu.  Ostatnim i najciekawszym etapem będzie zaplanowanie obsadzenia ogrodu roślinami.   Zobacz jak to robi profesjonalista. Obejrzyj także inne projekty ogrodów.

do góry


01.10.02

Krzysztof Marusiński