BOLIKEL microgranules

Fe EDDHMA chelat zapobiegający chlorozie spowodowanej brakiem żelaza.
nawóz EC
chelat żelaza
żelaza rozpuszczalnego w wodzie: 6,
5% 
żelaza schelatowanego: 6,5% 
schelatyzowany przez eddhma 
stabilny przy pH 3 . 5 - 11 
stosowany przy niedoborach żelaza w podłożu
BOLIKEL® jest przeznaczony do podłoży w formie roztworu wodnego. 
BOLIKEL® ulega rozkładowi pod wpływem światła: musi być mieszany z ziemią podczas albo natychmiast po zastosowaniu. 

Przygotowywanie. 
-         Rozpuścić 1 kg BOLIKEL® microgranules w 10 litrach wody . Mieszać powoli aż do zupełnego rozpuszczenia. Wlać roztwór do zbiornika i dodać wymaganą ilość wody .

  Stosowanie. 
-         Przygotować rowek głębokości 15-20 cm, po każdej stronie linii wysadzonych roślin. 
-         Wlać roztwór BOLIKEL® i natychmiast zasypać rowek. 

 Oprysk. 
-         BOLIKEL® microgranules może też być stosowany w formie oprysku, opryskiwaczem ręcznym lub ciągnikowym. 
-         W celu właściwego wchłonięcia roztworu w glebę należy zastosować właściwą ilość wody.  

Nawadnianie.
-         BOLIKEL® może być rozprowadzany w systemach kroplujących z uwagi na jego doskonałą rozpuszczalność w wodzie.


Okresy stosowania:
-         w każdym czasie po zauważeniu niedoborów. BOLIKEL® może też być stosowany w okresach kiedy brak jest objawów chlorozy. Istotnym jest aby znalazł się w strefie korzeni w czasie pobierania przez nie substancji pokarmowych. 

Działanie:

1. Wysoka trwałość: działanie BOLIKEL jest niezależne od typu gleby i jej pH. Wykazuje skuteczność nawet w bardzo zasadowych glebach (pH<=11). 
2 . Szybkie wchłanianie : łatwa absorpcja przez korzenie. 
3 . Wysoka skuteczność: całkowity zanik występowania chlorozy.
4 . Okres działania: przy polecanej dawce wyniki będą widoczne na roślinie przez cały okres wegetacyjny.  

Stosowane dawki.

Ogólnie, chelat stosuje się w dawce : 35 kg/ha . Stosownie do uprawy, można dostosować dawkę kierując się poniższymi wskazaniami: 

UPRAWY

NIEDOBÓR ŻELAZA

    mały         duży     bardzo duży
winorośle

w gramach na roślinę

młode 2-3 3-4 4-5
owocujące 4-5 5-7 7-10
drzewa owocowe

w gramach na roślinę

młode plantacje 3-5 5-10 10-15
szpalery 15-30 20-40 30-60
solitery 30-50 40-70 60-100
warzywa
i rośliny ozdobne

w gramach na m2  

1-3   3-5 5-7

 • W przypadku bardzo dużego niedoboru żelaza , dawki te mogą być stosowane kilkakrotnie.  

Środki ostrożności.

- przechowywać z dala od żywności. 
- chronić przed dziećmi i zwierzętami. 
- dokładnie myć urządzenia po zastosowaniu środka. 
- stosuj zgodnie z instrukcją.  

Produkowany przez : Akzo Nobel Rexolin Ab , Szwecja
BOLIKEL® jest znakiem zarejestrowanym przez Akzo Nobel Chemicals Ab. Szwecja.

    do góry stat4u    


19.07.02