MRÓWKOSEP
 

 

 

MRÓWKOSEP


 

Granulowany preparat owadobójczy zawierający 1% trichlorfonu (insektycyd z grupy związków fosforoorganicznych), stosowany w formie trutki do zwalczania mrówek, zwłaszcza mrówek faraona i karaczanów: prusaków oraz karaluchów w pomieszczeniach. Sposób użycia: W przypadku konieczności, zwalczania mrówek w ogrodach preparat rozsypać cienką warstwą na powierzchni gniazda i na ścieżkach, którymi wędrują owady. W pomieszczeniach Mrówkosep należy rozsypać w naczynia szklane lub plastikowe i rozstawić w miejscach gromadzenia się mrówek i karaczanów oraz na drogach ich przebiegu tak, aby był niedostępny dla dzieci, zwierząt domowych i ptaków. 
Wędrujących od trutki mrówek nie należy niszczyć, gdyż przenoszą, one truciznę do gniazd.
Środki ostrożności:
1. Trutka jest szkodliwa dla ludzi i zwierząt w przypadku spożycia.
2. Preparat stosować l przechowywać z dala od żywności, naczyń na żywność, w miejscach niedostępnych dla dzieci, zwierząt domowych i ptaków.
3. Podczas wykonywania zabiegu nie jeść, nie pić nie palić.
4. Po rozłożeniu trutki umyć ręce wodą z mydłem. 
5. Puste opakowanie zniszczyć - spalić lub wyrzucić do zsypu.
6. Naczyń użytych do wykładania trutek nie stosować w gospodarstwie domowym.
7. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia wskutek niewłaściwego stosowania preparatu, natychmiast wezwać lekarza.
Ostrożnie – środek szkodliwy.
Odtrutka - atropina


Trwałość preparatu - 18 miesięcy

do góry stat4u
19.07.02