POCZĄTEK

OGRODY

INSTRUKCJE
DANITOL

GALERIA

AUTOR

LINKI


 

 

 

DANITOL 10 EC

Środek: toksyczny dla ludzi - kl. II
toksyczny dla pszczół - kl. l,
toksyczny dla ryb - kl. l
dla innych organizmów wodnych:
- rozwielitek - toksyczny - kl. l
- glonów - toksyczny -kl. l
Uwaga-łatwozapalne !

Nr rej. MRiGŻ-S+199/90 ZN-89/MPChiL/Og-4675
Zawartość substancji biologicznie czynnej: 10% fenpropatryny (związek z grupy syntetycznych pyretroidów). Preparat owadobójczy i przędziorkobójczy o działaniu kontaktowym i żołądkowym, w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej. Na roślinie preparat działa powierzchniowo.

ZASTOSOWANIE
Danitol 10 EC przeznaczony jest do zwalczania szkodników ssących i grycych oraz przędziorków w uprawach sadowniczych, roślin zielarskich oraz warzywniczych i roślin ozdobnych pod osłonami.

ZAKRES STOSOWANIA l DAWKI
Uprawy sadownicze
Preparat stosować zgodnie z aktualnym programem Ochrony Sadów i Jagodników Towarowych.

drzewa ziarnkowe i pestkowe- piędzik przedzimek, zwójkówki i inne gąsienice zjadające liście, owocówka jabłkóweczka, śliwkóweczka, kwieciak jabłkowiec, nasionnica trześniówka, mszyce oraz przędziorki
-dawka - 0,75 l/ha.
Najczęściej zalecana ilość wody: 750 -1000 l/ha,
Porzeczki i agrest - gąsienice motyli i larwy błonkówek zjadające liście, zwójkówki, przezierniki, pryszczarek porzeczkowiak pędowy i liściowy.
malina - kwieciak malinowiec, kistnik malinowiec, przeziernik malinowiec pryszczarek na-malinek łodygowy, zwójkówki, przędziorki.
truskawka - kwieciak malinowiec. zwójkówki i przędziorki.
Zalecana dawka 0,75 l/ha. Zalecana ilość wody 500 - 1000 l/ha.

Uprawy warzywnicze pod osłonami
pomidor, ogórek, papryka - mączlik szklarniowy, mszyce, wciornastki, przędziorek chmielowiec.
Stężenie 0,075% (75 ml preparatu w 100 l wody), przy użyciu 1000 - 2000 !/ha cieczy użytkowej w zależności od wielkości masy roślinnej.

Rośliny ozdobne pod osłonami
-mączlik szklarniowy, mszyce, wciornastki, przędziorki.
Stężenie 0,05% (50 ml preparatu w 100 l wody).

Rośliny zielarskie
-
gąsienice, chrząszcze, mszyce, wciornastki, przędziorki, muchówki, zmienniki.
Stężenie 0,05% (50 ml preparatu w 100 l wody), przy użyciu 600 - 1000 l/ha cieczy użytkowej w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin na plantacji.

UWAGI

1. Preparat działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. W okresie upałów zabiegi wykonywać wcześnie rano lub pod koniec dnia. Stosowanie preparatu w temperaturze powyżej 32°C jest niewskazane.

2. Zabieg na uprawach z kwitnącymi roślinami owadopylnymi a także w bliskim sąsiedztwie roślin owadopylnych może być wykonany wieczorem po zakończeniu lotu pszczół.

3. Przy zwalczaniu szkodników (szczególnie ssących) zabieg należy wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.

4. Przed zastosowaniem preparatu na rośliny zdobne wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpią objawy szkodzenia roślin.

5. W sadach towarowych ograniczyć stosowanie preparatu do 1 zabiegu, w wyjątkowych przypadkach do 2 zabiegów w sezonie.

6. W przypadku opryskiwania roślin (np. kapusta, cebula, goździk) lub szkodników (np. mszyca kapuściana) pokrytych nalotem woskowym należy dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający.

7. Do zwalczania mączlika szklarniowego preparat stosować przemiennie z innymi insekcydami nie należącymi do grupy syntetycznych pyretroidów.

8. Nie stosować preparatu w przypadku stwierdzenia odporności mączlika szklarniowego na syntetyczne pyretroidy.

KARENCJA: (okres od ostatniego zabiegu do zbioru).

21 dni - jabłka, gruszki, śliwki, wiśnie, czereśnie, morele.

30 dni - brzoskwinie.

14 dni - porzeczki, agrest, maliny, truskawki.

7 dni - pomidor, ogórek, papryka -- pod osłonami, rośliny zielarskie

PREWENCJA DLA PSZCZÓŁ: (okres zapobiegający zatruciu)

- 6 godzin

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Odmierzoną ilość preparatu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowania dwukrotnie przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

MAGAZYNOWANIE

Preparat przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, z dala od środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych, zwłaszcza dzieci.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas pracy stosować rękawice, okulary ochronne i odzież ochronna, nie jeść, nie pić i nie palić.

W przypadku zabrudzenia skóry miejsce skażone dokładnie umyć wodą i mydłem. Unikać przebywania w zasięgu rozpryskiwanej cieczy użytkowej,

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć, umyć się wodą i mydłem.

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia rozproszyć na teren nieużytkowanym rolniczo, z dala od zbiorników i ujęć wodnych.

Opróżnione, dwukrotnie przemyte wodą opakowania, zniszczyć i zakopać w bezpiecznym miejscu. z dala od zabudowań, wód powierzchniowych oraz miejsc możliwego skażenia wód podziemnych.

Uwaga - zabrania się powtórnego użytkowania opróżnionych opakowań do innych celów. W razie wystąpienia niepokojących objawów zgłosić się do lekarza, zabierając ze sobą opakowanie po preparacie.

 

do góry

stat4u


19.07.02

Krzysztof Marusiński