POCZĄTEK

OGRODY

INSTRUKCJE
RADACT

GALERIA

AUTOR

LINKI


 

 

Radact I, II, III

Producent: BIOLAB" Laboratorium Preparatów Farmaceutycznych
Dr Janusz Nowakowski, ul. Filtrowa 8, 24-100 Puławy tel./fax (081 ) 886 24 64 Nr rej. MRiG2.-S-kr-346/93 ZN-908U3
UWAGA: środek mało szkodliwy dla ludzi - kl. IV, szkodliwy dla ryb, rozwielitek i glonów - kl. II

RADACTY
BIOSTYMULATORY UKORZENIANIA ROŚLIN, NOWEJ GENERACJI

Co to są RADACTY ?
RADACTY to kompozycja wielu hormonów roślinnych ,witamin i mikroelementów, opracowana na podstawie najnowszych osiągnięć nauki w dziedzinie fizjologii ukorzeniania roślin i sprawdzona w praktyce.

Co zawierają RADACTY ?
Większość tzw. ukorzeniaczy znajdujących się na polskim i światowym rynku oparta jest na jednej lub dwu auksynach ( hormonach roślinnych). Natomiast RADACTY, w zależności od rodzaju, zawierają od 4 do 8 auksyn. Ponadto zawierają witaminy i zestaw mikroelementów , które są niezbędne do prawidłowego przebieguprocesu ukorzeniania.

Jak działają RADACTY ?
Proces ukorzeniania jest bardzo skomplikowany i wielofazowy. Poszczególne auksyny zastosowane w RADACTACH różnią się szybkością rozkładu w podłożu , szybkością z jaką są pobierane przez sadzonkę oraz działaniem w różnych fazach tworzenia się systemu korzeniowego. W preparatach RADACT tak dobrano rodzaj, ilość i stężenie auksyn oraz witamin i mikroelementów aby wydłużyć ich stymulujące działanie w kolejnych fazach rozwoju systemu korzeniowego sadzonek.
W wyniku tego, system korzeniowy roślin ukorzenianych za pomocą RADACTÓW, jest lepiej wykształcony co ma zasadnicze znaczenie dla ich dalszego rozwoju.

Do czego służą RADACTY?
Preparaty RADACT umożliwiają mnożenie z sadzonek gatunków uważanych za bardzo trudno zakorzeniające się takich jak: wiśnie, brzoskwinie, agrest, borówka, leszczyna, magnolia, migdałek i powojniki wielkokwiatowe. Ułatwiają profesjonalne i amatorskie mnożenie: bylin, pnączy, drzew i krzewów ozdobnych oraz owocowych.

Rodzaje RADACTÓW.
RADACTY produkowane są w trzech rodzajach w zależności od przeznaczenia. Różnią się one zarówno składem jak i stężeniem poszczególnych składników. W tabelce poniżej przedstawiamy informacje na temat rodzajów RADACTÓW, ich przeznaczenia i składu.

RADACT I
Biostymulator ukorzeniania roślin
ZAWARTOŚ~ SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE CZVNNYCH:
0,1 % kwasu alfa-nafylooctowego, 0,1 % chloromekwatu, 0,2 % benomylu. Kwas beta-indolilooctowy, kwas beta-indolilomasłowy, kwas 1-N-dwumetyloaminobursztynowy, pirogallol, witaminy: B1, B6, C, mikroelementy: bor, żelazo, mangan.

PRZEZNACZENIE:
Preparat w formie proszku, przeznaczony do przyspieszania ukorzeniania się sadzonek zielnych i półzdrewniałych, bylin, krzewów, drzew ozdobnych i owocowych, zawierający fungicydy zabezpieczające przed chorobami korzonków oraz kompleks mikroelementów i witamin.

RADACT II
Biostymulator ukorzeniania roślin
ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE CZYNNYCH:
0,1 % kwasu alta-nafylooctowego. 0,001 % 2.4 -D (związek z grupy fenoksykwasów),
0,1 % chloromekwatu, 0,16 % benomylu (związek z grupy benzimidazoli). Kwas beta-indolilooctowy, kwas beta-indolilomasłowy, kwas 1-N-dwumetyloaminobursztynowy. pirogallol, witaminy B6, C, kompleks 8 mikroelementów, glukoza

PRZEZNACZENIE:
Preparat w formie proszku, przeznaczony do przyśpieszania ukorzeniania się sadzonek zdrewniałych krzewów, drzew owocowych oraz ozdobnych, zawierający fungicydy zabezpieczające przed chorobami korzonków oraz kompleks mikroelementów i witamin.

RADACT III
Biostymulator ukorzeniania roślin
ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE CZYNNYCH:
0 2 % kwasu alfa-nafylooctowego, 0,001 % 2,4 -D (związek z grupy fenoksykwasów),
Kwas beta-indolilooctowy, kwas beta-indolilomasłowy, kwas 1-N-dwumetyloaminobursztynowy, witaminy B6, C, kompleks 8 mikroelementów.

PRZEZNACZENIE:
Preparat w formie proszku, przeznaczony do przyśpieszania ukorzeniania się sadzonek drzew i krzewów iglastych, zawierający fungicydy zabezpieczające przed chorobami korzonków oraz kompleks mikroelementów i witamin.

SPOSÓB STOSOWANIA:
Sadzonki zanurzyć na głębokość 1 cm w preparacie umieszczonym w płytkim naczyniu.
Jeżeli na sadzonkę nabierze się zbyt dużo preparatu nadmiar otrząsnąć, po czym bezpośrednio wysadzić.

UWAGI:
1. Sadzonek nie zwilżać przed zanurzeniem w preparacie.
2. Sadzić w uprzednio przygotowane dołki. aby uniknąć starcia preparatu z sadzonki.

MAGAZYNOWANIE.
Preparat przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych i ciemnych pomieszczeniach, w temperaturze S-10°C, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych, zwłaszcza dzieci.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Podczas pracy z preparatem stosować odzież i rękawice ochronne, nie jeść, nie pić f nie palić. Unikać kontaktu preparatu z oczami i skórą. Po pracy dokładnie umyć się wodą i mydłem, wypłukać usta, zmienić odzież.
Zużyte opakowanie zniszczyć i zakopać lub spalić w bezpiecznym miejscu, z dala od zabudowań.
W razie wystąpienia niepokojących objawów zgłosić się do lekarza.

Okres ważności - 1 rok, pod warunkiem właściwego magazynowania.

 

do góry

stat4u


19.07.02

Krzysztof Marusiński