POCZĄTEK

OGRODY

ROZMNAŻANIE
NARZĘDZIA
MNOŻARKA
ODKŁADY
PODŁOŻA
STRATYFIKACJA
UKORZENIACZE
PÓŁZDREWNIAŁE
ZDREWNIAŁE

GALERIA

AUTOR

LINKI


 

 

rozmnażanie roślin

mnożyć każdy może, trochę lepiej lub gorzej...

Ważne, żeby w miarę skutecznie. Możemy wykonać to na różne sposoby w zależności od rośliny. Najprościej jest mnożyć przez siew (generatywnie) po odpowiednim przygotowaniu nasion np. przez stratyfikację. Wiele roślin rozmnażamy  przez podział, odrosty korzeniowe, kopczykowanie, odkłady, lub sadzonkowanie (autowegetatywnie).To ostatnie możemy przeprowadzać stosując sadzonki półzdrewniałe, zdrewniałe lub korzeniowe. Jeszcze innym sposobem rozmnażania jest szczepienie (heterowegetatywne). 

Przy niektórych sposobach,  w zależności od skali mnożenia, potrzebne lub niezbędne są urządzenia takie jak: inspekty, tunele lub namioty foliowe, mnożarki i inne, które mogą posiadać instalacje sterujące podawaniem wody lub podgrzewaniem podłoża.

Do rozmnażania potrzebujemy odpowiednich podłoży. Sporządza się je z takich  składników jak: torf, piasek, żwir, kompost, ziemia żyzna. Jako składniki lub samoistne podłoża stosujemy także: perlit, korę, trociny.

Powinniśmy dysponować odpowiednimi narzędziami: do cięcia, nacinania, wiązania. Ważnym urządzeniem jest właściwie funkcjonująca mnożarka.

Ważne są również odpowiednie materiały ułatwiające i przyspieszające rozmnażanie. Wśród nich istotne są ukorzeniacze.

do góry

stat4u


19.07.02

Krzysztof Marusiński