POCZĄTEK

OGRODY

INSTRUKCJE
BUSZ 1
CHELAT FE
CHWASTOX EXTRA
FLORECO-J
FUNABEN T
PERZOCYD
PINIVIT
ROUNDUP

GALERIA

AUTOR

LINKI


Chelat żelaza mikrovit-Fe

Płynny nawóz sztuczny do dolistnego, kropelkowego i hydroponicznego stosowania w uprawach wymagających zwiększonej zawartości żelaza.

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW (w % wagowych): żelazo (Fe) - 2,7 % 30g/I azot (N) -4,5% 50g/I oraz związki aktywizujące procesy biochemiczne. Nawóz ten jest wykonywany także w wersji bez azotu.

WŁAŚCIWOŚCI: CHELAT ŻELAZA jest nawozem mikroelementowym, w którym kation Fe+2 jest całkowicie schelatowany (zawiera rezerwę czynników chelatujących). Jest łatwo przyswajalny dolistnie i przez system korzeniowy. Jest stabilny w rozcieńczeniach roboczych, przez co nadaje się do wszystkich technik dokarmiania roślin.

Jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie i nie tworzy osadów.

TYPOWYM OBJAWEM NIEDOBORU ŻELAZA jest chloroza (liście wykazują jasno-żółte zabarwienie). Chloroza występuje początkowo na wierzchołku i najmłodszych liściach rośliny, stopniowo obejmuje też liście starsze. Objawy te są podobne u wszystkich gatunków roślin. Niedobór żelaza występuje najczęściej na glebach przewapnowanych, zasadowych (pH powyżej 7) szczególnie przy nadmiernej wilgotności i słabym napowietrzeniu podłoża, a także w rejonach emisji przemysłu miedziowego.

Intensyfikuje go duża ilość fosforanów (powstają nierozpuszczalne fosforany żelaza), a także jednostronne nawożenie innymi pierwiastkami powodujące zakłócenia w równowadze pobierania żelaza.

DOKARMIANIE DOLISTNE:

Opryski dolistne CHELATEM ŻELAZA powodują najszybsze (w ciągu kilku do kilkunastu godzin uzupełnienie niedoboru żelaza w roślinach Wizualne objawy chlorozy ustępują po wykonaniu 3-4 oprysków w odstępach 2-dniowych.

Zalecane stężenia:

-uprawy ogrodnicze pod osłonami:

stosować roztwór 0,1-0,5% (0,1-0,5 I CHELAT

U S[mg/I] x P[m3] ŻELAZA w 100 I wody) zgodnie z wymaganiami gatunkowymi roślin, zaleceniami nawozowym dostosowanymi do wieku i kondycji roślin oraz rodzaju i jakości podłoża.

Zabiegi wykonywać w odstępach:

zapobiegawczo: co 7 do 10 dni

interwencyjnie: 3-krotnie co drugi dzień

-warzywa gruntowe - dokarmiać roztworem 0,2-0,5 %

-sady - stosować roztwór 0,5 % , opryskując drzewa 3-4 razy po kwitnieniu (po wykształceniu liści) zużywając około 500 I cieczy roboczej na ha.

-uprawy rolnicze:

interwencyjnie: stosować roztwór 3 litrów nawozu w 300 I wody na 1 ha.

Opryski wykonywać co 2 tygodnie, aż do uzyskania przez rośliny intensywnego zielonego zabarwienia. W wypadkach silnego niedoboru żelaza dawkę jednorazową można zwiększyć do 5 I/ha.

zapobiegawczo: zaleca się stosowanie dwóch oprysków (3 litry nawozu w 300 I wody na ha) w fazie najintensywniejszego wzrostu roślin.

Opryski wykonywać w dni pochmurne lub rano względnie wieczorem. 

ZASILANIE KROPELKOWE, UPRAWY HYDROPONICZNE

Zaleca się stężenie 0,8-2 mg Fe w 11 pożywki

Przykłady obliczeń zużycia CHELATU ŻELAZA dla uzyskania zalecanego stężenia Fe?2

W 1 litrze CHELATU ŻELAZA zawarte jest 30 gram = 30 000 miligram Fe'2

Ilość CHELATU ŻELAZA niezbędną do przygotowania pożywki obliczamy wg wzoru:   X[I]=S(mg/l)xP(m3) / 30 gdzie:

X - ilość CHELATU ŻELAZA obliczona w litrach

S - zalecane stężenie pożywki w mg/I

P - objętość przygotowywanej pożywki w m3 (1 m3=1000 I)

Przykład :Dysponując np. zbiornikiem 5000 I=5m3, aby uzyska taką ilość pożywki o zaleconym stężeniu 0,8 mg/I zapotrzebowanie na CHELAT ŻELAZA wynosi: X =0,8 x 5 / 30 = 0,14 litra

Stosować CHELAT ŻELAZA z każdą dozowaną pożywką. Warunkiem uzyskania dobrych efektów stosowania CHELATU ŻELAZA jest prawidłowe jego przygotowanie i stosowanie.

Konieczne jest:

1. Używanie wody o odczynie pH do 6,5 (w wypadku wody o odczynie wyższym, przed zastosowaniem należy ją zakwasić).

2. Przy pożywkach i stosowaniu stężonych for~ nawozów dodawać CHELAT ŻELAZA do zbiornika z saletrą wapniową.

3. Roztwór roboczy zużyć w czasie nie dłuższym niż 10 dni od jego przygotowania.

Przykład technologii uprawy pomidorów na wełnie mineralnej:

Zalecany rozdział składników pokarmowych: Zbiornik A- chelat żelaza, saletra wapniowa Zbiornik B- mikroelementy, saletra potasowa, siarczan magnezu

Zbiornik C- służy do zakwaszania wody w przypadku pH wyższego niż 6,5.

Uwaga: nie dodawać kwasu azotowego do zbiornika A

Producent: Przedsiębiorstwo inter MAG Spółka z o.o.

OSIEK 174 A, 32-300 Olkusz tel./fax (035) 42-73-78, 42-71-81

 

do góry

stat4u


19.07.02

Krzysztof Marusiński