POCZĄTEK

OGRODY

INSTRUKCJE
BUSZ 1
CHELAT FE
CHWASTOX EXTRA
FLORECO-J
FUNABEN T
PERZOCYD
PINIVIT
ROUNDUP

GALERIA

AUTOR

LINKI


 

0 S T R O Ż N 1 E -ŚRODEK SZKODLIWY KL. IV

ZAPRAWA FUNABEN T

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKA CZYNNEGO: 45 % tiuramu[dwusiarczek czterometylo-bis-tiokarbamylu)

20 % karbendazynu (ester metylowy kwasu 2-benzimidazolokerbaminowego).

PREPARAT GRZYBOBÓJCZY O DZIAŁANIU UKŁADOWYM, W FORMIE PROSZKU, DO ZAPRAWIANIA NA

SUCHO LUB W FORMIE ZAWIESINY WODNEJ

ZASTOSOWANIE: Preparat przeznaczony jest do zaprawiania nasion, bulw, cebul I karp roślin przeciwko

chorobom grzybowym w uprawach rolniczych, warzywnych, roślin ozdobnych i leśnych.

SPOSÓB UŻYCIA I DAWKI:

Zastosowanie zaprawy w postaci zawiesiny wodnej jest bezpieczniejsze, umożliwia bezpyłowe przeprowadzenie zabiegu.

Roślina chroniona

Obiekt zwalczany

zaprawianie

na sucho

na mokro

w formie zawiesiny

Dawka prep.

na w g/1 kg nasion, cebul, bulw, karp

Dawka prep.

na w g/1 kg nasion, cebul, bulw, karp

ilość wody

motylkowe grubonasienne (łubin, bób, groch, fasola) zgorzele siewek 2 2 8 ml
warzywa, rośliny ozdobne i leśne choroby siewek 3-5* - -
cebula wysadkowa i dymka, czosnek szara pleśń, biała zgnilizna 4-6* 2-4 1l
mieczyki (bulwy) fuzarioza mieczyków 4-6* 5 1 l
dalie (karpy) fuzarioza dalii - 2 1 l
tulipany (cebule) fuzarioza tulipanów - 3 1 l

* Wyższą dawkę preparatu stosować do zaprawienia nasion i cebul drobniejszych.

TECHNIKA ZAPRAWIANIA NASION:

Zaprawianie na sucho

Przeprowadzać za pomocą zaprawiarek bębnowych, ręcznych lub mechanicznych. Do zaprawiarki wsypać dowarzoną ilość nasion, a następnie odważoną ilość zaprawy. obracać bębnem zaprawiarki 5-10 minut do uzyskania jednolitego zabarwienia nasion (z prędkością ok. W obrotów na minutę).

Zaprawianie zawiesiną wodną

- w zaprawiarkach porcjowych (bębnowych ręcznych lub mechanicznych). Do zaprawiania 100 kg nasion przygotować odpowiednią ilość zawiesiny. według dawek podanych w tabeli. Zawiesiną tą po jej dokładnym wymieszaniu polewać nasiona w bębnie zaprawiarki. Obracać bębnem zaprawiarki 5-10 minut aż do uzyskania jednolitego zabarwienia nasion (z prędkością około 50 obrotów na minutę). Zawiesinę dokładnie wymieszać przed każdym pobraniem.

- w zaprawiarkach o ruchu ciągłym

Należy stosować zaprawiarki do zapraw płynnych AZET-super, wyposażone w przystawki (adaptery) lub prototypowe zaprawiarki ZAS 4,8 lub 2AP I,B. Przygotowaną zawiesinę zaprawy Funaben T w zalecanej dawce a zaprawianie wykonać zgodnie z instrukcją dołączoną do zaprawiarki.

- zaprawianie cebul, bulw i karp

Przygotować odpowiednią ilość zawiesiny (dawki wg tabeli). Cebulę wysadkową, cebulę dymkę i czosnek moczyć w przygotowanej zawiesinie 10 minut, bulwy mieczyków - 1 godzinę. karpy dalii i cebule tulipanów- 30 minut.

UWAGA: Zaprawiony materiał siewny może być użyty wyłącznie do siewu - nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę.

MAGAZYNOWANIE: Preparat przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, chłodnych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze 0° - 30°C z dala od środków spożywczych, pasz, naczyń na żywności, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych, zwłaszcza dzieci.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Podczas pracy z preparatem stosować sprzęt i odzież ochronną, nie I~. nie pić i nie palić. Zabieg wykonywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć, umyć się wodą i mydłem, wypłukać usta, zmienić odzież. Wodę użytą do mycia wylać z dala od zbiorników i ujęć wodnych. Preparat działa toksycznie na osoby pozostające pod wpływem alkoholu. Podczas zaprawiania, na dobę przed i na dobę po zaprawianiu nie wolno spożywać alkoholu pod jakąkolwiek postacią. Opróżnione opakowania zniszczyć i zakopać.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów -zgłosić się do lekarza.

do góry

stat4u


19.07.02

Krzysztof Marusiński