POCZĄTEK

OGRODY

INSTRUKCJE
BUSZ 1
CHELAT FE
CHWASTOX EXTRA
FLORECO-J
FUNABEN T
PERZOCYD
PINIVIT
ROUNDUP

GALERIA

AUTOR

LINKI


Chwastox Extra

Nr rej. MRLiGŻ-S-kr 135/88 ZN-83/MPChiL/Og-2351

SWW 1246-523 OKRES WAŻNOŚCI -3 LATA

Producent Zakłady Chemiczne Organika Sarzyna w Nowej Sarzynie

Zawartość składnika czynnego: 26 % MCPA /kwas 2-metylo-4-chlorolenoksyoctowy/ w formie soli sodowej i potasowej. Preparat chwastobójczy, w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego.

ZAKRES STOSOWANIA

Preparat przeznaczony jest do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w uprawie zbóż jarych i ozimych, zbóż z wsiewką motylkowych traw nasiennych, lnu, ziemniaków oraz w sadach drzew owocowych, na terenach przeznaczonych pod uprawę użytków zielonych i w eksploatowanych użytkach zielonych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Preparat pobierany jest przez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu roślin i ich zamieranie. Chwastox Extra najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.

Chwasty wrażliwe np: dymnica pospolita, gorczyca polna /ognicha/, jaskier polny, komosa biała, kurzyślad polny, mak polny, rzodkiew świrzepa, tasznik pospolity, tobołki polne. wilczomlecz obrotny.

Chwasty średnio wrażliwe np.: mniszek lekarski. ostrożeń polny. Szczaw kędzierzawy.

Chwasty odporne np.: gwiazdnica pospolita krwawnik pospolity. jaskier rozłogowy, pokrzywa zwyczajna, przetaczniki, przytulia czepna. rdesty, rumianowate

TERMINY STOSOWANIA 1 DAWKI

Zboża jare jęczmień, pszenica, owies/ Opryskiwać od fary 5 liści do początku strzelania zboża w źdźbło.

Zalecana dawka preparatu: jęczmień, pszenica- 3,5 l/ha owies 2,5 - 3 l/ha.

Zboża ozime /jęczmień, pszenica, żyto, pszenżyto/.

Opryskiwać wiosną od fazy pełnego kwitnienia do początku strzelania zboża w źdźbło. Zalecana dawka preparatu 3 - 3,5 l/ha.

Preparat można stosować także w mieszankach: .

- do zwalczania chwastów w pszenicy i jęczmieniu Chwastox Extra 1 ,5 l/ha + Pielik 1 kg/ha; w takim samym terminie jak Chwastox Extra. - do jednoczesnego zwalczania chwastów

i mączniaka właściwego zbóż z wyjątkiem pszenicy Chwastox Extra /w dawkach zalecanych dla poszczególnych zbóż + Calixin -0,75 l/ha.

-w takim samym terminie jak Chwastox Extra.

- tylko w uprawie pszenicy-do jednoczesnego zwalczania chwastów i przeciwdziałania wyleganiu pszenicy stosować.

Chwastox Extra w dawce 3 - 3,5 l/ha + Bercema CCC w dawkach takich, jakie zaleca Się dla preparatu stosowanego pojedynczo. Mieszankę stosować po zakończeniu krzewienia, lecz nie później niż na początku fazy strzelania pszenicy ozimej w źdźbło; w pszenicy jarej - po wykształceniu 5 liścia.

Zboża z wsiewką koniczyny lub lucerny opryskiwać, gdy zboże utworzy zwarty łan lale nie później niż na początku fazy strzelania w źdźbło,

a rośliny motylkowe mają 1 -3 trójlistki. Stosować dawki preparatu takie same jak dla zbóż uprawianych w czystym siewie.

Trawy nasienne

- w roku zasiewu - w okresie krzewienia traw, stosując preparat w dawce 2 - 3 l/ha.

- starsze plantacje - wiosną, po ruszeniu wegetacji, stosując preparat w dawce 3-5 l/ha.

Len

Opryskiwać, gdy len osiągnie wysokość 6- 12 cm ; najpóźniej do 15 cm wysokości lnu -w stadium "jodełki'.

Zalecana dawka preparatu 1,3-1,7 l/ha.

Niższe dawki preparatu 1,3-1,5 l/ha stosować, gdy len ma wysokość 6 - 8 cm, a przy silnym zachwaszczeniu i w temperaturze poniżej 17 °C można zwiększyć dawkę preparatu do 1,7 l/ha.

Przy silnym zachwaszczeniu plantacji lnu gatunkami odpornymi na Chwastox Extra /rdesty, gwiazdnica pospolita/ stosować preparat w mieszance

z preparatem Basagran w dawkach: Chwastox Extra 1 l/h + Basagran 1,5 1/ha.

UWAGA: nie stosować preparatu na mokry len. Optymalna temperatura do wykonania zabiegu 15-20 st. C.

Ziemniak

Opryskiwać bezpośrednio przed wschodami ziemniaków na świeżo wzruszoną glebę

po uprzednim obrobieniu i zabronowaniu pola /po uformowaniu redlin o wysokości około 20 cm w kształcie ściętego stożka stosując preparat

w dawce 4 l/ha:

Sady drzew ziarnkowych i pestkowych

Opryskiwać skupiska chwastów w okresie pełnej ich wegetacji / przed zakwitnięciem/ stosując preparat w dawce 3 - 3,5 l/h lub mieszankę Chwastox Extra w dawce 2 I/ha + Pielik w dawce 1 kg/ha.

Tereny przeznaczone pod uprawę i zasiew użytków zielonych

Opryskiwać wrosną, po ruszeniu wegetacji roślin, stosując preparat w dawce 3 5 - 4,5 I/ha.

UWAGA:

Mieszanka pastwiskowa może być wysiana

po upływie co najmniej 5 tygodni od opryskiwania.

UŻYTKI ZIELONE

1. W roku zasiewu użytku zielonego opryskiwanie można wykonać:

a/ w fazie krzewienia większości traw, stosując preparat w dawce 2 I/ha

b/ po 2 tygodniach od pierwszego koszenia. Stosując preparat w dawce 3,5 l/ha.

2. W dalszych latach użytkowania opryskiwanie preparatem Chwastox Extra

w dawce 3 5 - 4,5 I/ha lub mieszanką: Chwastox Extra 1,5-2,2 I/ha + Pielik t - 7,5 kg/ha przeprowadza się

a/ wiosną po ruszeniu wegetacji roślin

b/ 2 -3 tygodnie po pierwszym pokosie. . W przypadku słabej skuteczności preparatu stosowanego w pierwszym terminie, opryskiwanie można powtórzyć w drugim z podanych terminów. Potraktowany preparatem odrost traw skosić można najwcześniej po upływie 3 tygodni a podsiewu motylkowych można dokonać po upływie

co najmniej 5 tygodni od zastosowania preparatów.

Zwalczanie sitów kępiastych

Opryskiwanie wykonać wiosną gdy sity osiągną wysokość 15 - 20 cm stosując preparat w dawce 3 5 - 4,5 l/ha. 2 - 3 tygodnie przed opryskiwaniem zeszłoroczne kępy sitów należy skosić jeżeli koszenia nie wykonano jesienią/. W roku zastosowania preparatu potraktowane rośliny można przeznaczyć jedynie na siano.

UWAGA: Wyższe dawki preparatu stosować przy silnym zachwaszczeniu pola i w starszych fazach rozwojowych chwastów.

Działanie preparatu na rośliny następcze

W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej preparatem / w wyniku lej uszkodzenia przez przymrozki, choroby, lub szkodniki/ po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny,

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ I TECHNIKA OPRYSKIWANIA

Odmierzoną ilość preparatu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą. uzupełnić wodą do potrzebnej objętości i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza t cieczą użytkową. Zalecana ilość wody 200 - 300 I/ha. w zależności od posiadanej aparatury. Opryskiwanie lnu przeprowadzać przy obniżonym ciśnieniu w opryskiwaczu /opryskiwanie grubokropliste/. Opryskiwać w dni bezwietrzne, podczas ciepłej pogody /najlepiej 15 - 20°C.

W czasie opryskiwania unikać zwiewania cieczy użytkowej na sąsiednie pola oraz nakładania jej na stykach pasów i uwrociach.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie należy stosować preparatu:

1.. w późniejszych /od podanych/ fazach rozwojowych zbóż oraz w wyższych / od zalecanych/ dawkach ze względu na możliwość uszkodzenia zbóż

2. w zbożach z wsiewką koniczyny lub lucerny, jeżeli zboże i chwasty nie tworzą dostatecznie zwartej osłony dla motylkowych

3. na rośliny chore, wylegnięte i uszkodzone

4. w temp. powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C

5. w okresie nadmiernej suszy lub zbliżających się deszczów

6. w sadach na liście i młodą korę drzew.

UWAGA: Na teren potraktowany preparatem nie wypuszczać zwierząt gospodarskich, a szczególnie bydła mlecznego, przez okres 21 dni od dnia zabiegu.

MAGAZYNOWANIE

Preparat przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w chłodnych i suchych pomieszczeniach w temperaturze nie niższej

niż -3 C; z dala od środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych, zwłaszcza dzieci.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W czasie pracy z preparatem stosować sprzęt i odzież ochronną /kombinezon wodoszczelny, nakrycie głowy, rękawice gumowe, lateksowe lub jednorazowego użytku i buty gumowe oraz dodatkowa fartuch gumowy przy rozcieńczaniu preparatu/. Unikać wdychania par rozpryskiwanej cieczy użytkowej. Nie jeść, nie pić i nie palić. Po pracy wymyć dokładnie aparatur woda

z dodatkiem środków myjących /proszek do prania, Ludwik, Kuchcik", itp./, a następnie kilkakrotnie przepłukać woda.

Wodę użytą do mycia wylać . z dala od zbiorników i ujęć wodnych Umyć się wodą i mydłem, wypłukać usta, zmienić odzież. Odzieży ochronnej nie przechowywać z inną odzieżą ani w pobliżu środków spożywczych. Opróżnione opakowania zniszczyć i zakopać z dala od zabudowań i źródeł wody lub zwrócić producentowi.

W razie wystąpienia niepokojących objawów zgłosić się do lekarza .

do góry

stat4u


19.07.02

Krzysztof Marusiński