POCZĄTEK

OGRODY

INSTRUKCJE
BUSZ 1
CHELAT FE
CHWASTOX EXTRA
FLORECO-J
FUNABEN T
PERZOCYD
PINIVIT
ROUNDUP

GALERIA

AUTOR

LINKI


 

PINIVIT

jest skoncentrowanym, wieloskładnikowym nawozem płynnym, całkowicie rozpuszczalnym w wodzie, przeznaczonym do dolistnego nawożenia roślin iglastych. Zawiera on w swoim składzie niezbędne makro i mikroelementy -zestawione w proporcjach zapewniających harmonijny wzrost i rozwój roślin iglastych.

.SKŁAD CHEMICZNY
PINIVIT zawiera w 1 litrze:
Azot /N/ - 5.6% Mangan /Mn/ - 2500 mg/I Fosfor /P/ - 0.6% Żelazo /Fe/ - 500 mg/I Potas /K/ - 2.7% Cynk /Zn/ - 200 mg/I Wapń /Ca! - 0.84% Bor /B/ - 60 mg/I Magnez /Mg/ - 0.56% Miedź /Cu/ - 15 mg/I Siarka lS/ - 0.20% Molibden /Mo/ - 1.5 mg/I
pH roztworu 2,6-3,6

Stężenie roztworu użytkowego zależy od gatunku i wieku roślin i najczęściej wynosi 2-5%. Optymalne stężenie dla młodych /2 tyg./ roślin świerka, sosny, modrzewia wynosi 1 : 30-35 tzn. jeden litr koncentratu na 30-35 litrów wody.

Dla roślin starszych stężenie można zwiększyć stosując 1 : 20-25. Dla jodły i daglezji stosuje się roztwór o mniejszym stężeniu 1 : 40-50.

PINIVIT stosuje się opryskując rośliny /igły/ przy użyciu aparatury ochrony roślin stosując możliwie drobne rozpylanie, zapewniające równomierne naniesienie roztworu.

Można również wykorzystywać do tego celu deszczownie, wyposażone w dozowniki i dysze zamgławiające.

Opryskiwanie PINIVITEM większych obszarów leśnych wykonuje się przy użyciu agrolotnictwa /samolot, helikopter/, wyposażonego w urządzenia do rozprowadzania preparatów płynnych /atomizery/.

Dla zapewnienia optymalnego zaopatrzenia roślin w mikro i makroelementy na powierzchnię 1 ha upraw leśnych potrzebne jest ok. 500 I koncentratu na jeden sezon wegetacyjny /1 rok/. Dawkę tę rozkłada się na 7-10 oprysków stosując każdorazowo 50-70 I koncentratu na 1 ha.

Terminy nawożenia są ustalane przez bezpośredniego użytkownika w zależności od rodzaju roślin, intensywności wzrostu oraz doraźnych potrzeb np. wynikających z żółknięcia igieł czy zahamowania wzrostu. Pierwsze nawożenie PINIVITEM siewek przeprowadza się w 2-3 tyg. po wschodach, a następne co 7-10 dni, aż do momentu wykształcenia pączka szczytowego. Rośliny starsze nawozi się po ruszeniu wegetacji, szczególnie w momencie wykształcenia się młodego igliwia. Nawóz przygotowuje się bezpośrednio przed użyciem wlewając roztwór do opryskiwacza przy włączonym mieszadle. Należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących stosowania nawozów mineralnych.

PINIVIT jest nietoksyczny dla ludzi, zwierząt i owadów. Trwałość nawozu 1 rok.

W przypadku łączenia PINIVITU ze środkami ochrony roślin należy przeprowadzić próbę fitotoksyczną.

UWAGA! Nie należy stosować PINIVITU w dni słoneczne przy temperaturze pow. 30°C. Najbardziej optymalne warunki to duża wilgotność powietrza i temp. 8-20°C. ?

 

 

do góry

stat4u


19.07.02

Krzysztof Marusiński